Alemdesin' Web Sitemize Hosgeldiniz

Taleplerimiz Karşılanmazsa, Eylem Hakkımızı Kullanırız

Taleplerimiz Karşılanmazsa, Eylem Hakkımızı Kullanırız sitemize 13 Şubat 2012 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Memur-Sen Türkiye Buluşması’nın Sonuç Bildirisi’nde Toplu Sözleşme Yasa Tasarısı’nda yapılması istenen değişiklikler kararlılıkla vurgulandı.

Memur-Sen Türkiye Buluşması’nın Sonuç Bildirisi’nde Toplu Sözleşme Yasa Tasarısı’nda yapılması istenen değişiklikler kararlılıkla vurgulandı. Hizmet kolu toplu sözleşmesinin olmazsa olmaz olduğunun belirtildiği açıklamada, kadrolu olamayan sözleşmelilerin kadrolu yapılması, 4-C’lilere yönelik taleplerin gerçekleşmesi istendi.

Sonuç Bildirisi’nde, faili meçhul cinayetlerin çözümüne yönelik çalışmaların kararlılıkla sürmesi, toplumun yeni anayasa talebinin mutlaka karşılanması gerektiği, demokratikleşme çalışmalarından geri adım atılmaması gerektiği de ifade edildi. TBMM’deki tayyör dayatmasının sona ermesinin istendiği açıklamada, kamu çalışanlarına uygulanan siyaset yasağının da sona ermesi çağrısı yapıldı.

Memur-Sen’in gerçekleştirdiği Büyük Türkiye Buluşması’ndan toplu sözleşme kararlığı çıktı. İki günlük Türkiye Buluşması’nın ardından yayınlanan Sonuç Bildirisi’nde, toplu sözleşme kanun tasarısının hizmet kolunu da kapsayacak şekilde bir an önce kanunlaşması çağrısı yapıldı. Memur-Sen’in sonuç bildirisinde, toplu sözleşme tasarısıyla ilgili olarak sendikal örgütlenmeye ilişkin evrensel normların dikkate alınarak, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan memurlar, infaz koruma memurları ile TSK ve emniyette görev yapan sivil memurların da sendikalı olmasının önünü açacak düzenleme yapılması istendi.

GREV, ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞMENİN OLMAZSA OLMAZIDIR

Grev hakkının örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının olmazsa olmazı olduğunun belirtildiği açıklamada, toplu sözleşmenin kapsamının mali ve sosyal haklarla sınırlandırılmak istenmesi eleştirilerek diğer özlük haklarının da toplu sözleşme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Yerel yönetimler hizmet kolunda fiilen imzalanmakta olan Sosyal Denge Sözleşmelerinin devamının da istendiği Memur-Sen Türkiye Buluşması Sonuç Bildirisi’nde, 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kadroya geçirilen sözleşmeli personel arasında yer verilmeyen tüm sözleşmelilerin kadroya alınması istendi. Bildiride ayrıca, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi ve 4/B’li sözleşmeli personel ile halen kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde görev yapan yüksek öğretim mezunu (mimar, mühendis, avukat, tekniker ve benzeri) personelin de isteğe bağlı olarak kadrolu yapılması gerektiği kaydedildi.

4/C’LİLERİN TALEPLERİ KARŞILANMALI

4/C kapsamında istihdam edilen personelin çalışma şartları başta olmak üzere kadrolu statüde görev yapan kamu görevlilerinin yararlandığı bütün haklardan yararlandırılmasının istendiği Sonuç Bildirisi’nde, bu taleplerin karşılanmaması durumunda eylem için meydanlara inileceği bildirildi.

FAİLİ MEÇHULLER AydınLATILMALI

Gündemdeki konulara da yer verilen Memur-Sen Türkiye Buluşması Sonuç Bildirisi’nde, ister derin devletin isterse terör örgütlerinin işi olsun kayıp kişilerin bulunması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hukuki zeminde her türlü çalışmanın daha kararlı yürütülmesi istendi. Demokratikleşme çalışmalarına toplumun talep ve beklentileri doğrultusunda ara verilmeden devam edilmesinin istendiği sonuç bildirisinde, vatandaşını ötekileştirmeyen, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıran özgürlükçü Yeni bir Anayasa’nın mutlaka yapılması çağrısında bulunuldu. Bu çerçevede, TBMM İç Tüzüğü’ndeki tayyör dayatmasının kaldırılmasının gerektiğinin de dile getirildiği bildiride, seçme hakkına sahip olan başörtülü kadın vatandaşlarımızın seçilme hakkını kullanmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiği ifade edildi. Kamu görevlilerine getirilen siyaset yasağının kaldırılmasının istendiği bildiride, kadınların kılık ve kıyafetinin asla eğitim, çalışma ve siyaset haklarını kullanmalarına mani olmaması gerektiği kaydedildi.

DEĞERLER EĞİTİMİ DESTEKLENMELİ

Kadın ve çocuğa yönelik şiddetin yaygınlaştığı, boşanma benzeri sosyal problemlerin arttığı bir süreçte değerler eğitiminin zaruret olarak ön plana çıktığının belirtildiği açıklamada, devletin, eğitim sistemi içinde isteğe bağlı olarak din eğitimi yoluyla değerler eğitimini güçlendirmesi, medya ve sivil toplumun ise sosyal sorumluluk bilinciyle konuyla ilgili yapıcı haberlerle katkı vermesi istendi.

Eşit işe eşit ücret uygulamasıyla aynı unvanla çalışan farklı kurumlardaki personele yönelik ücret eşitsizliğinin büyük oranda giderildiğinin belirtildiği açıklamada, ücretleri iyileştirilmesi gereken öğretmen, akademik personel ve din görevlileri ile hekim dışı sağlık personeli ve teknikerlerin ek ödemelerinin artırılmaması, söz konusu personelin görev yaptığı kurumlarda bir ücret dengesizliği oluşturduğuna dikkat çekildi. Kamu görevlilerinin 2012 yılı maaşlarında artış yapılmamışken tedavi ve katkı paylarında artış yapıldığının belirtildiği açıklamada, bunun kabul edilemez olduğu, tedavi katkı payının bütünüyle kaldırılması gerektiği ifade edildi.

28 ŞUBAT VE 27 NİSAN’IN FAİLLERİ DE YARGILANMALI

28 Şubat sürecinin kahramanları ile 27 Nisan elektronik muhtırasını yapanların da yargılanması çağrısının yapıldığı sonuç bildirisinde, Ortadoğu’daki savaşların sona ermesi, bölge ülkelerinin kendilerini çatışma ortamına çekmek isteyen batılı güçler ve ABD’nin oyununa gelmemesi istendi. Irak’ı terk eden ABD’nin Afganistan’dan da çekilmesi çağrısının yapıldığı Memur-Sen Türkiye Buluşması Sonuç Bildirisi’nde İslamofobi’ye de dikkat çekildi, Fransa’nın sözde soykırımın inkarını suç sayan tasarısıyla ilgili de uluslar arası diplomaside ülkemiz aleyhine işletilmek istenen süreç ve girişimlerde sonucu lehimize çevirmek amacıyla başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere lobi faaliyeti yürütülerek ülkemizin tezlerinin ifade edilmesinin önemine dikkat çekildi.

KKTC VE FİLİSTİN’İN TANINMASI İÇİN ULUSLARARASI ÇALIŞMA YAPILMALI

Memur-Sen Türkiye Buluşması Sonuç Bildirisi’nde son olarak, KKTC’nin tanınmasına dikkat çekildi. Türkiye’nin, bölgesel ve küresel anlamda etkin güç olduğu bir dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyan ülke sayısında herhangi bir artışın olmamasının düşündürücü olduğunun kaydedildiği açıklamada, KKTC ve Filistin Devleti’nin tanınması noktasında BM başta olmak üzere tüm uluslar arası demokratik zeminlerde girişim başlatılması istendi.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

İlgili Terimler : , , ,